Družba Retal je posrednik in prevoznik nenevarnih in nevarnih odpadkov, zbiralec večine vrst odpadkov iz zdravstva in odstranjevalec odpadkov, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju, za kar ima pri Agenciji za okolje in prostor pridobljena dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

Med odpadke iz zdravstva se uvrščajo odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah. Seznam odpadkov iz zdravstva in pravila ravnanja z njimi določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/08). Med odpadke iz zdravstva sodijo na primer ostri predmeti, infektivni odpadki, kemikalije.

Seznam odpadkov, ki jih lahko prevzamemo:
  • 18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03)
  • 18 01 03* Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju
  • 18 01 04 Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (na primer povoji, mavčne obloge, perilo, oblačila za enkratno uporabo, plenice)
  • 18 01 06* Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
  • 18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene pod 18 01 06
  • 18 02 02* Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju – iz veterinarske dejavnosti

Odpadke 18 01 03* in 18 02 02 * odstranjujemo po postopku D9 (Fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.).

Ostale odpadke predamo v nadaljnjo obdelavo drugim odstranjevalcem.

RETAL d.o.o.

Lokacija

Ulica Carla Benza 16, 1000 Ljubljana
Prikaži na mapi

E-pošta

Kontaktirajte nas

Odgovorili vam bomo v najkrajšem času.