SPECIALIZIRANI NA
PODROČJU ZBIRANJA
IN ODSTRANJEVANJA
ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
VEČ O ODPADKIH

OPIS DRUŽBE IN NJENE DEJAVNOSTI

Družba Retal je posrednik in prevoznik nenevarnih in nevarnih odpadkov, zbiralec večine vrst odpadkov iz zdravstva in odstranjevalec odpadkov, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju, za kar ima pri Agenciji za okolje in prostor pridobljena dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

Med odpadke iz zdravstva se uvrščajo odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah. Seznam odpadkov iz zdravstva in pravila ravnanja z njimi določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/08). Med odpadke iz zdravstva sodijo na primer ostri predmeti, infektivni odpadki, kemikalije.

EMBALAŽA ZA ODPADKE

Skladno z zakonodajo je potrebno odpadke pri nastanku ustrezno ločiti po vrsti odpadka v vreče ali posode namenjene skladiščenju odpadkov. Na posodah mora biti vidna oznaka odpadka.

POVZROČITELJI ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA

Storitev opravljamo za vse povzročitelje odpadkov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

BOLNIŠNICE
ZASEBNE ZDRAVSTVENE
IN ZOBOZDRAVSTVENE
ORDINACIJE
ZDRAVSTVENI DOMOVI
DOMOVI ZA UPOKOJENCE
LABORATORIJI ZA
MEDICINSKO ANALIZO
VETERINARSKE AMBULANTE

PREVOZI ODPADKOV

Prevoze odpadkov opravljamo s tovornimi vozili, ki so opremljeni skladno z ADR predpisi (evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga), vsi naši vozniki imajo opravljeno usposabljanje in opravljen ADR izpit, ki ga obnavljajo vsakih 5 let.

RETAL d.o.o.

Lokacija

Ulica Carla Benza 16, 1000 Ljubljana
Prikaži na mapi

E-pošta

Kontaktirajte nas

Odgovorili vam bomo v najkrajšem času.