DOVOLJENJA oziroma POTRDILA (MOP, ARSO):

  • Odstranjevanje odpadkov          35472-93/2010 – 14;
  • Zbiranje odpadkov         35469-11/2013 – 3;
  • Prevoz odpadkov           35470-38/2013 – 3;
  • Posredovanje pri ravnanju z odpadki     35471-129/2013 – 2;
  • Zbiranja odpadkov v ZBIRNEM CENTRU 35469-23/2015 – 9.